Windenergie

Een windturbine is een ronddraaiende machine die de kinetische energie van de wind omzet in mechanische energie. Als deze mechanische energie direct wordt benut (om te pompen of te vermalen), wordt het apparaat meestal geen turbine, maar windmolen genoemd. Apparaten waar de mechanische energie wordt omgezet in elektriciteit worden windturbines of windgeneratoren genoemd.

In feite werken deze machines als een soort grote door de wind aangedreven fietsdynamo. Ondanks dat dit artikel in principe over windturbines gaat, beginnen we toch met een stukje geschiedenis. Want zoals je nog steeds terug kunt zien in het polderlandschap van onder andere Kinderdijk of de zaanstreek, wordt de wind in Nederland al honderden jaren gebruikt.